Wat is asset management?

Haal een optimaal rendement uit uw solar installatie.

Een nauwgezet asset management is essentieel voor een optimaal rendement van uw zonnepark.
Ondermaatse prestaties en gebrek aan toezicht op de solar installatie kunnen een grote impact hebben op de duurzaamheid en financiële prestaties. Bij 7C Solarparken gaat asset management veel verder dan enkel het onderhoud en beheer van de installatie. Naast de administratieve, juridische en financiële aspecten, neemt ook het monitoren van de energieproductie een belangrijke plaats in.

Wat houdt asset management in en wat kan 7C Solarparken voor u betekenen?

Administratief/juridisch:

 • 7C zorgt voor het beheer van de nodige documenten, aanvullingen en correcties.
 • De periodiciteit van keuringen wordt nagegaan en opgevolgd.
 • Materiaal- en installatiegaranties worden tijdens de volledige looptijd van het project bijgehouden.
 • Eventuele wijzigingen in de wetgeving worden opgevolgd alsook juridische geschillen en financieringsverplichtingen bij de bank.
 • Benchmarking en optimalisatie van de stroominjectie contracten wordt uitgevoerd.
 • Verzekeringscontracten worden vergeleken en aangepast. 7C regelt ook de calculatie en het beheer van schadegevallen.
 • 7C zorgt voor een correcte financiële rapportering naar het management met de mogelijkheid tot volledige rapportering naar uw financiële instelling.

Financieel:

 • Door de budgetbewaking is er controle over de vooropgestelde opbrengsten en uitgaven. Deze worden vergeleken met de reële factuurbedragen.
 • Automatisatie zorgt voor een snellere facturatie van GSC- en PPA-contracten. De groenestroommeter gegevens worden automatisch vergeleken met de monitoringgegevens van de omvormers. Hierdoor kan tot 3 weken sneller gefactureerd worden.
 • U ontvangt een maandelijkse rapportering met het nettoresultaat van de inkomsten.
Asset management - zonnepanelen bedrijven
Energieproducten - zonnepanelen bedrijven Cathay

Energieproductie:

 • Door de integratie van de groene stroommeters via het 7C beheersplatform kunnen de groene stroommetergegevens online ingelezen en vergeleken worden met de omvormergegevens. Optimalisaties worden hierdoor geïdentificeerd en geëvalueerd.
 • Schaduwmonitoring vergelijkt de bruto- met de nettogegevens tegenover de gebudgetteerde opbrengsten. De performantie van een systeem wordt hierdoor correct bepaald en er kan snel worden ingegrepen bij afwijkingen. Ook de O&M partner wordt steeds op een objectieve manier opgevolgd.
 • De performantie van elk systeem wordt voortdurend vergeleken met verscheidene andere systemen. Zo worden onderperformante systemen snel geïdentificeerd en aangepakt.
 • Een volledige optimalisatie van het eigen verbruik is mogelijk.
 • De data betreffende de energieproductie van het solarpark kan op een eenvoudige manier geïntegreerd worden in een energiebeheersysteem.

Een zorgeloos zonnepanelenpark waarbij u enkel geniet van de voordelen van zonne-energie.

 • 7C zorgt ervoor dat alle gegevens in real-time op een online platform worden samengebracht en beschikbaar zijn.
 • De resultaten van een groot aantal solarparken wordt door 7C vergeleken, waarbij indien nodig er tijdig kan worden ingegrepen.
 • Specialisten met jarenlange ervaring worden ter beschikking gesteld van uw solarpark.

Wat is het resultaat van dit nauwgezet asset management?

 • Ruim 5 à 10% verbetering van de financiële resultaten.
 • Tijdswinst door de efficiënte opvolging en doorgedreven automatisatie.
 • U bent zeker van het behoud van optimale werking van de installatie op lange termijn.

Welke formule past het best bij mijn bedrijf?

FULL asset management:

 • Hier wordt de volledige opvolging uitgevoerd door 7C Solarparken.
 • Het beheersplatform is beschikbaar in de cloud voor de klant en verschillende medewerkers.
 • Implementaties van projecten en optimalisaties worden door 7C Solarparken gerealiseerd.
 • Automatisatie van de facturatie.
 • Externe en objectieve opvolging.
 • De volledige rapportering op basis van correcte gegevens kan op maat worden aangepast.
 • Eenduidige communicatie.

LITE asset management:

 • De opvolging wordt door de klant uitgevoerd.
 • Er wordt een beperkte kost aangerekend voor het ter beschikking stellen van het beheersplatform.
 • Aparte logins zijn mogelijk op aanvraag.

Wie is 7C Solarparken Belgium?

7C Solarparken Belgium is een financier, ontwikkelaar en uitbater van industriële solarprojecten binnen de Benelux en biedt de mogelijkheid tot herontwikkeling en overname van bestaande projecten. Het professioneel asset management van 7C zorgt voor een optimaal renderend solarpark. Zo kunt u zorgeloos genieten van de voordelen van zonne-energie en u volledig concentreren op uw eigen core business.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.

Meer informatie

Wat kunnen wij nog voor uw bedrijf betekenen?