Algemene voorwaarden

 

 1. door het bezoeken van deze website, gaat u akkoord om gebonden door deze website termen en gebruiksvoorwaarden, alle toepasselijke wetten en voorschriften, en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk voor naleving van alle toepasselijke lokale wetten bent. Als u niet akkoord met een van deze voorwaarden, is het gebruik of toegang tot deze site verboden. Het materieel omvat in deze website is beschermd door toepasbaar auteursrecht en merkenrecht.2. Gebruik licentie

Toestemming wordt verleend om tijdelijk downloaden van een exemplaar van de materialen (informatie of documenten) op Enervest de website voor persoonlijke, niet-commerciële voorbijgaande bekijken alleen. Dit is de toekenning van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u niet:

–        wijzigen of kopiëren van de materialen;

–        gebruik van de materialen voor commerciële doeleinden, of voor elk publiek beeldscherm (commercieel of niet-commercieel);

–        proberen te decompileren of reverse-engineering, alle documenten die zijn opgenomen op de Enervest website;

–         copyright of andere eigen notaties verwijderen uit de materialen; of

–        de materialen overdragen aan een andere persoon of back-up nemen op uw server.

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen schendt en kan worden opgezegd door Enervest op elk gewenst moment. Bij het beëindigen van doorkijken van deze materialen of bij de beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, zowel in elektronische of gedrukte vorm.

 1. DisclaimerDe materialen op Enervest de website worden geleverd “in de staat waarin het zich bevindt”. Enervest biedt geen garanties, uitgedrukt of impliciet, en ontkent en wijst hierbij alle andere garanties, waaronder zonder beperking, geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectuele eigendomsrechten of andere schending van rechten. Verder, garandeert niet of geeft geen verklaringen betreffende de nauwkeurigheid, de verwachten resultaten, of de betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites in verband met deze site.4. BeperkingenIn geen geval is Enervest of haar leveranciers aansprakelijk voor enige schade (waaronder, zonder beperking, schade voor het verlies van gegevens of winst, of als gevolg van onderbreking van de bedrijfsvoering,) die voortvloeien uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de materialen op de Enervest website, zelfs als Enervest of een Enervest gemachtigde mondeling of schriftelijk op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperking van impliciete garanties toestaan, noch beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zouden deze beperkingen voor u niet kunnen gelden.

  5. Herzieningen en Errata

  De materialen op de Enervest website kunnen technische, typografische of fotografische fouten omvatten. Enervest garandeert niet dat de materialen op haar website nauwkeurig, volledig of actueel zijn. Enervest kan wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving. Enervest heeft echter geen verplichtingen tot het updaten van de materialen.

  6. Links

  Enervest heeft niet alle sites gekoppeld aan haar Website en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Enervest van de site. Gebruik van een dergelijke gekoppelde website is op eigen risico.

  7. Site gebruiksvoorwaarden

  Voor wijzigingen kan Enervest op elk gewenst moment deze voorwaarden herzien met betrekking tot het gebruik van haar website en zonder voorafgaande kennisgeving. Door het gebruik van deze website, gaat u akkoord met de dan geldende versie van deze voorwaarden en bepalingen.

  8. Toepasselijk recht

  Elke vordering met betrekking tot de Enervest website is onderworpen aan de wetten van België ongeacht zijn conflict van wetsbepalingen.