Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Daarom hebben we dit privacy beleid opgemaakt met als doel U te kunnen doen begrijpen hoe we uw persoonlijke informatie rekruteren, aanwenden, overbrengen, openbaar maken en tenslotte benutten. Onderstaande schetst ons privacy beleid.

Voor of op het tijdstip van het verzamelen van persoonlijke gegevens, zullen we de doeleinden identificeren waarvoor informatie verzameld wordt. Wij zullen uw persoonlijke informatie uitsluitend aanwenden met het doel om onze specifieke doeleinden alsook andere compatibele doeleinden te kunnen verwezenlijken, tenzij mits toestemming of zoals vereist door de wet. Wij bewaren alleen persoonlijke gegevens zolang als nodig is voor de vervulling van die doeleinden. De persoonlijke informatie wordt volledig wettelijk en eerlijk gerekruteerd en, in voorkomend geval, met de kennis of toestemming van de betrokkene. Persoonlijke gegevens moeten relevant zijn voor de doeleinden waarvoor het gebruikt worden, voor zover dit nodig is voor deze doeleinden, en moet accuraat, integraal en up-to-date zijn.

Wij vergewissen ons van verlies of diefstal van uw persoonlijke data, alsmede tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, kopiƫren, gebruik of wijziging ervan. Wij zullen ons beleid en de praktijken met betrekking tot het beheer van persoonlijke gegevens toegankelijk maken naar klanten toe.

Wij zijn ertoe geƫngageerd om onze professionele activiteiten uit te oefenen overeenkomstig met deze beginselen om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wordt beschermd en onderhouden.