Enervest Belgium is gestart in 2008 en onderdeel van Enervest Group met HQ in München.

Enervest Belgium heeft volgende hoofdactiviteiten:

  • Ontwikkeling van nieuwe industriële PV installaties in de Benelux
  • Bestaande operationele projecten
    • herontwikkeling door optimalisatie & verhuisprojecten
    • overnames
  • Asset Management: beheer van uw pv installatie
  • Energie Management: meten is weten – monitoring energiestromen