Energiemanagement

7C Solarparken Belgium helpt bedrijven hun energieverbruik te analyseren, te beheren en te optimaliseren. Energiebeheer betekent niet uitsluitend over de gehele lijn zo min mogelijk energie verbruiken. Goed energiebeheer gaat over het inzichtelijk maken van het energieverbruik en het geleverde comfort. 7C Solarparken Belgium helpt u hierbij. Zo krijgt u inzicht in waar de afwijkingen zitten en wat het effect van de genomen maatregelen is. Energiemonitoring is dus van belang om energiebesparing bij gebouwen te realiseren. Meten is weten.

Voordelen van energiemanagement:

  • Kostenbesparing door een nauwkeurig inzicht in de energieprofielen
  • Verbeterde concurrentiepositie door een directe kostentoewijzing
  • Concrete managementtool door inzichtelijk maken van KPI’s
  • Sterker imago door het duurzamer ondernemen

Door het gebruik van een online platform op maat wordt het energieverbruik nauwgezet geregistreerd (non-stop automatische meteropname) van alle gebouwen en/of kantoren. Dit creëert een aanzienlijk besparingspotentieel en de constante monitoring zorgt ervoor dat er minder interventies ter plaatse nodig zijn.

Het online platform combineert gebruiksvriendelijkheid met de meest geavanceerde toepassingen om uw verbruik te beheren. Daarbovenop biedt het systeem u enkele hulpmiddelen aan waardoor u meteen kan zien waar er onregelmatigheden opduiken.

Veel bedrijven vullen maandelijks spreadsheets in. Dit volstaat in de regel niet omdat er slechts een beperkt aantal energiemeters aanwezig zijn. Om de energieprestatie van processen te kunnen monitoren is het belangrijk om te beschikken over KPI’s (Key Process Indicators). De verkregen gegevens worden meteen via het online platform inzichtelijk gemaakt voor de gebruiker.

Bedrijven die een goed overzicht van hun verbruik hebben, kunnen onregelmatigheden veel sneller opsporen. Door energiemonitoring aan automatisatie te koppelen, kunnen diezelfde bedrijven ook vlot hun energiemanagement optimaliseren met het oog op de lange termijn.

Ik heb interesse