Asset Management

Automatisation

U krijgt een ERP-platform ter beschikking gesteld dat speciaal ontworpen is om uw zonneparken digitaal te beheren. Ook alle gegevens van de elektriciteitsmeters worden automatisch uitgelezen en verwerkt zodat de productie opgevolgd kan worden.

Technical Management

7C Solarparken waakt over een goede uitvoering van het O&M contract: tijdig onderhoud, wettelijke verplichte keuringen en reparaties. Ook schaduwmonitoring is een belangrijk deel van het takenpakket.

Communication Management

Als Asset Manager staan wij in voor al de noodzakelijke communicatie met de verschillende stakeholders: VREG, de distributienetbeheerders, gebouweigenaars, huurders, leveranciers, onderaannemers.

Legal Management

Er wordt tevens voor gezorgd dat alle contracten zoals die voor PPA en Recht van Opstal, goed beheerd en opgevolgd worden en dat aan alle verplichtingen van de partijen voldaan wordt.

Incident & Insurance Management

7C Solarparken biedt u ondersteuning bij het voorvallen van onverwachte gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld stormschade; ook de afhandeling van mogelijke verzekeringsclaims is hierin inbegrepen.

Document Management & Reporting

In het kader van ‘life cycle documentation’ worden contracten, verslagen, studies, rapporten, … voorzien waar nodig en nauwgezet bijgehouden per installatie en/of vennootschap.

Financial Management

Niet alleen de technische, maar ook de financiƫle opbrengsten van uw parken worden opgevolgd. Tevens wordt de voorbereiding van de facturatie naar de verschillende klanten door ons verzorg.

SPV Accounting

Indien u hiervoor kiest, kan 7C Solarparken u verder ontzorgen door in samenwerking met een professionele accountant uw boekhouding volledig te voeren, met inbegrip van alle juridische en fiscale verplichtingen.

Vul hier uw gegevens in en ontvang onze analyse: Evolutie van de bandingfactoren.

assetmanagement