Ontwikkeling van nieuwe industriële zonnepaneel projecten (recht van opstal)

EnerVest Belgium biedt u de volledige ontwikkeling van een nieuw solar project aan in functie van uw stap naar een optimaal energierendement.

Met een oplossing gerichte aanpak gaan wij op zoek naar de perfecte match met uw gebouw en uw verbruiksprofiel. EnerVest Belgium heeft reeds heel wat ervaring opgebouwd binnen de ontwikkeling en het beheer van industriële zonnepaneel installaties.

In het proces van de ontwikkeling en uitvoering van zonnepaneel parken, behoudt EnerVest Belgium een onafhankelijke positie, wat resulteert in het uitwerken van de best mogelijke oplossing met de best mogelijke partners voor de realisatie van deze projecten.

EnerVest Belgium coördineert, organiseert en volgt strak de realisatie van het project op in al zijn facetten.

  • Eerst worden de geschikte ontwikkelingssites geïdentificeerd om vervolgens een overeenkomst te sluiten met de dak eigenaars (via Recht van Opstal).
  • Daarna wordt een ontwerp gemaakt van de ideale configuratie van de zonnepaneel installatie en worden de nodige studies en vergunningen aangevraagd.
  • Tevens wordt een volledige duurzame financiering uitgewerkt en een planning opgesteld.
  • Uiteindelijk volgt de uitvoering van het project met de bijhorende verkoop van de geproduceerde groene stroom.

Recht van Opstal

Het recht van opstal wordt gevestigd wanneer een huurder van een dak daarop een zonnepaneel installatie plaatst. Zonder recht van opstal zou door natrekking de installatie (opstal) eigendom worden van de eigenaar van het onderliggende onroerende goed. Een recht van opstal wordt door middel van een notariële akte ingeschreven bij het hypotheekkantoor om tegenstelbaar te zijn aan derden. Hiermee wordt de opstalnemer juridisch eigenaar van het opstal. De eigenaar van het dak waarop een opstalrecht is gevestigd, wordt de opstalgever genoemd.

Opstalovereenkomsten voor exploitatie van zonnepanelen, geven recht of toelating tot het bouwen, beheren en onderhouden van een installatie op daken van de opstalgever. De PV-installatie (het PV-systeem) omvat niet alleen de zonnepanelen op het dak, maar ook de omvormer(s), bekabeling, draagstructuur, digitale kilowattuurmeter en zekeringen. Het opstalrecht wordt dus ook verkregen voor deze bijkomende onderdelen, die deels inpandig worden gerealiseerd.

Kenmerkend voor een opstalovereenkomst is de plicht van de eigenaar van het dak om de installatie te dulden en ook vrij van schade en hinder te houden. Daartegenover staat een dakvergoeding die jaarlijks wordt betaald voor het gebruik van het dak.