<< Terug naar overzicht

White Swan – Herentals

Grid Connected:14/03/2011
Power:1645.40
Number of modules:8664
Type:Roof Mounted

  • Overname asset met duidelijke onderpermantie
  • Waardering gebaseerd op historische productie t.e.m. voorjaar 2014. Verbeterpunten werden opgelijst en meegenomen in de deal.
  • Asset moest door verkoop vermarkt worden, liquiditeitsproblemen
  • Bankonderhandelingen: optimalisatie garanties
  • Optimalisatie techisch (i.s.m. Entek): verplaatsing van de helft van de modules naar nieuw zuidelijker dak om productie op dit deel te verhogen met circa 45 kwh/kWp. Deze ingreep is terugverdiend binnen de 4 jaar in het business plan. Monitoring werd op punt gezet.
  • Contracten: PPA’s beter gemanaged, opstalvergoeding gelijk gehouden ondanks grotere oppervlakte.
  • Verbetering van de verzekeringspolis

Content for the tab Asset Management